Distrilog holding

Distrilog is een organisatie die ruim 20 jaar actief is op de markt van logistiek en verpakken in de meest uitgebreide vorm.  

Voor ons is logistiek meer dan opslag en transport: ontvangst, verpakken en just in time leveringen zijn heel belangrijk.

U kan uw kosten minimaliseren en u blijven concentreren op uw core business namelijk de ontwikkeling van uw product.

Vanuit de vraag van onze opdrachtgevers zijn wij ons eveneens gaan specialiseren in bijkomende diensten zoals financiële optimalisatie, herstructureringen,… kortom beleidsmatig advies om uw zaak te optimaliseren en nog beter uit te breiden.

Heden hebben wij meer dan 100.000 m² in gebruik.


Wij hebben als doelstelling de overtollige ballast van uw professionele dagdagelijkse activiteiten te verwijderen, door op een zeer flexibele wijze, in een all-in formule u oplossingen aan te bieden: kantoorruimtes, vergaderzalen, opslag- of productieruimtes of een combinatie van deze.


Daarenboven kan u tevens bij ons terecht voor alle aanvullende diensten o.m. :

- documentenbeheer (DMS)

- de ontvangst, opslag en beheer van uw goederen

- het verpakken en verzenden van uw goederen


Het spreekt voor zich dat alle huidige en moderne technologieën beschikbaar zijn, dat elke site gemakkelijk bereikbaar is en over voldoende parking beschikt is een extra troef.

Elke site wil zich ontwikkelen als een duurzame kostenbesparende zone met:

● Een gecoördineerd en milieuvriendelijk parkbeheer

● Gezamenlijk afvalbeheer

● Groene energie

● Samenaankoop

● Gemakkelijk en efficiënt bereikbaar